Privacy verklaring

Zowel in directe zin zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) als in indirecte zin zal Credit4You.nl persoonsgegevens van u kunnen verzamelen als u de internetsite raadpleegt. Uw privacy wordt door Credit4You.nl gerespecteerd en uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit 'Privacy Statement' Hierin wordt een overzicht gegeven van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Credit4You.nl informatie in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De door u aan ons verstrekte gegevens worden gebruikt om, indien nodig, in contact met u te treden. Bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de internetsite en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de wijze waarop Credit4You.nl persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite.

Bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens (denk aan politieke voorkeur, gezondheid, of andere privé gerelateerde zaken) zullen door Credit4You.nl niet via deze internetsite worden verzameld. Indien Credit4You.nl deze intentie wel heeft, dan zal vooraf om goedkeuring worden gevraagd. Mocht u Credit4You.nl ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Het door Credit4You.nl verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van deze website, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek, is toegestaan. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd 'cookie'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Het gebruik van deze cookies kunt u in- en uitschakelen via de instelling van uw browser. Een cookie vergemakkelijkt het gebruik van deze internetsite.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Credit4You.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@credit4you.nl.

Wijzigingen

Het te allen tijde wijzigen van dit Privacy Statement, zonder het doen van voorafgaande aankondiging, is een recht dat Credit4You.nl zich voorbehoudt. Geadviseerd wordt om dit Privacy Statement regelmatig in te zien, waardoor u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Credit4You.nl is een handelsnaam van Financieringshuis Kredieten B.V. KvK nummer 08137670

#wijleverenmooiwerk | Powered by OccasionExchange